ساده نویسی حکایت شخصی خانه به کرایه گرفته بود

ساده نویسی حکایت شخصی خانه به کرایه گرفته بود

ساده نویسی حکایت صفحه 66 پایه هفتمساده نویسی حکایت :

مرد خسیسی خانه خراب خود را اجاره داده بود . مستاجر با شنیدن صدا از سقف متوجه خرابی سقف خانه شد و از صاحب خانه درخواست کرد تا سقف خانه را تعمیر کند . صاحب خانه که بسیار خسیس بود ، برای اینکه از خرج کردن پول برای تعمیر خانه خودداری کند به مستاجر گفت : صدای سقف به خاطر خرابی نیست ، سقف صدا می کند چون ذکر خدا را می گوید . 


مستاجر پاسخ داد : ذکر گفتن سقف خیلی خوب است اما من از هنگامی می ترسم که سقف بخواهد سجده کند ( یعنی سقف ریزش کند )


 

اصل حکایت :

شخصی خانه به کرایه گرفته بود . چوب های سقف بسیار صدا می داد . به خداوند ِ خانه از بهر مرمت آن سخن بگشاد . پاسخ داد : چوب های سقف ، ذکر خدا می کنند . گفت :"نیک است ؛ اما می ترسم این ذکر ، به سجود بینجامد".

عبید زاکانی


انشاهای مرتبط :

بازنویسی شخصی خانه به کرایه گرفته بود نظر شما درباره ی این انشا چی هست ؟ نظر بزارید ممنونم


این انشا اختصاصی بوده و کپی برداری از آن برای سایت های دیگر ممنوع است .