شعر گردانی ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار پایه دوازدهمشعر گردانی ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار پایه دوازدهم


شعر گردانی ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار صفحه ی 76ای باد صبا خبری از درگاه معشوق برای من بیاور و من را با آن خبر چنان خوشحال کن که همه ی غم و اندوه هستی و زندگی را از یاد ببرم و همیشه با این فکر که به معشوق خود نزدیک و نزدیکتر می شوم در آرامش زندگی کنم.ای باد صبا نامه ای از طرف معشوقم خداوند به سوی من بیاور تا روح من از قفس جهان به سمت معشوق پر بگیرد و سمت و سوی معنوی پیدا کند و همیشه در سعی و تلاش برای رسیدن به معشوق هستم تا همیشه در خدمت آن باشم و روح خود را تسلیم و زندانی اش سازم .


رایحه ی شادی توسط باد صبا از عوالم اسرار به مشام من می رسد و گویی که بوی خوش این عطر مثل این که می خواهد روح را از جسم من جدا سازد و آنرا خیلی شتابان به سوی معشوق و جایگاه ابدی اش خودش ببرد و چه چیزی می تواند در عالم بهتر از دیدار انسان با یار و معشوق همیشگی اش خداوند باشد . ای صبا ، نکهتی از خاک ره یار بیار                           ببر اندوه و دل و مژده دلدار

 بیار  نکته ای روح فزا از دهن یار بگو              نامه ای خوش خبر از عالم اسرار بیار 

تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام                    شمه ای از نفحات نفس یار بیار


                                                                                               حافظنظر شما درباره ی این انشا چی هست ؟ نظر بزارید ممنونم


این انشا اختصاصی بوده و کپی برداری از آن برای سایت های دیگر ممنوع است .