انشا پایه هفتم هشتم نهم و دهم

مثل نویسی به پایان آمد این دفتر حکایت هم چنان باقی پایه دوازدهم

مثل نویسی به پایان آمد این دفتر حکایت هم چنان باقی

مثل نویسی به پایان آمد این دفتر حکایت هم چنان باقی پایه دوازدهم

مثل نویسی پایه دوازدهم


ضرب المثل " به پایان آمد این دفتر حکایت هم چنان باقی " برگرفته شده از یکی از مصراع های شعر سعدی است و در مواقعی کاربرد دارد راوی حکایتی را شرح می دهد که در گذشته اتفاق افتاده است و اکنون نیز در جریان است ولی هنوز حکایت به پایان خود نرسیده است . هم چنان ادامه خواهد یافت و یا اینکه راوری در مورد یک موضوع حکایتی را مربوط به فرد خاصی روایت می کند و پایان حکایت مربوط به آن فرد مشخص می شود اما این حکایت در مورد افراد دیگر با سرنوشت های متفاوتی ادامه خواهد یافت .


در روستایی خوش آب و هوا پسری بازیگوش در کنار پدر و مادر خود زندگی می کرد . پسرک با کودکان همسایه در کوچه از صبح تا شب بازی می کرد و بسیار خوشحال بود . 


ادامه مطلب...
۱۵ مهر ۹۷ ، ۲۱:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
((حا و سین و یا و نون ))

مثل نویسی از دل برود هر آن که از دیده برفت پایه دوازدهم

مثل نویسی از دل برود هر آن که از دیده برفت پایه دوازدهم


مثل نویسی از دل برود هر آن که از دیده برفت پایه دوازدهم

مثل نویسی (گسترش ضرب المثل) پایه دوازدهم


در روزگاران قدیم دو پسر با یکدیگر دوست بودند . آن ها از زمان کودکی با یکدیگر بزرگ شده بودند و خیلی به همدیگر وابسته بودند . آن ها در همه کارهایشان به همدیگر کمک می کردند و اگر برای یکی از آن دو مشکلی پیش می آمد ، نفر دیگر برای حل مشکل دوستش از هیچ کمکی دریغ نمی کرد . 

ادامه مطلب...
۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۴:۲۶ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
((حا و سین و یا و نون ))

انشا خاطره زندگی پایه دوازدهم

انشا خاطره زندگی پایه دوازدهم


انشا خاطره زندگی پایه دوازدهم

یکی از خاطرات زندگی خود را بنویسید .


در ابتدای هفته مهر و شروع فصل پاییز من با دوستانم در راه مدرسه و در محله ی خودمان اوقات خوب و خوشی را سپری می کردیم و ما دوستان در همه ی کارها و گرفتاری ها شتابان به کمک یکدیگر می رویم . 

ادامه مطلب...
۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۴:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
((حا و سین و یا و نون ))

مثل نویسی باز فیلش یاد هندوستان کرد پایه دوازدهم

مثل نویسی باز فیلش یاد هندوستان کرد پایه دوازدهم

مثل نویسی باز فیلش یاد هندوستان کرد پایه دوازدهم

گسترش ضرب المثل باز فیلش یاد هندوستان کرد در روزگاران قدیم پسر جوانی زندگی می کرد که شغلش آهنگری بود . در یکی از روزها که پسر جوان در مغازه اش مشغول کار و کسب درآمد بود ، دختر زیبایی از جلوی مغازه او رد شد . 

ادامه مطلب...
۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۲:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
((حا و سین و یا و نون ))

انشا درمورد هرکه بامش بیش برفش بیشتر پایه هفتم

انشا درمورد هرکه بامش بیش برفش بیشتر پایه هفتم

انشا درمورد هرکه بامش بیش برفش بیشتر پایه هفتم

انشا در مورد گسترش ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر


در گذشته مرد فقیری زندگی می کرده است که با کارگری در کاخانه ای امرار معاش می کرده است . مرد فقیر همیشه حسرت ثروت صاحب کارخانه را می خورده است . 


ادامه مطلب...
۱۴ مهر ۹۷ ، ۱۹:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
((حا و سین و یا و نون ))

گسترش ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر پایه هفتم صفحه 46

گسترش ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر پایه هفتم 

گسترش ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر پایه هفتم صفحه 46

گسترش ضرب المثل پایه هفتم صفحه 46
در زمان قدیم پادشاهی زندگی می کرده است که فرزند و جانشینی نداشته است . در هنگام بیماری و نزدیک شدن زمان مرگ پادشاه وصیت می کند اولین نفری که وارد شهر شد را پادشاه جدید شهر معرفی کنند . 

ادامه مطلب...
۱۴ مهر ۹۷ ، ۱۷:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
((حا و سین و یا و نون ))

انشا درباره ایران با ریز موضوع مشاهیر ایران

انشا درباره ایران با ریز موضوع مشاهیر ایران

انشا درباره ایران با ریز موضوع مشاهیر ایران

انشا درباره ایران با ریز موضوع پایه هفتمکشور ایران مهد انسان های برجسته تاریخ جهان است که هر کدام تاثیر زیادی بر مردم ایران و یا حتی بر مردم جهان داشته اند . 

ادامه مطلب...
۱۴ مهر ۹۷ ، ۱۶:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
((حا و سین و یا و نون ))

انشا درباره ایران با ریز موضوع مشاغل

انشا درباره ایران با ریز موضوع مشاغل 

انشا درباره ایران با ریز موضوع مشاغل

انشا ایران پایه هفتم مقدمه :

مردمان سرزمین ایران از راه های مختلفی امرار معاش می کنند . برخی از مردم در شهرهای بزرگ و برخی از مردم در روستاها زندگی می کنند و به کارهای مشابه یا مختلفی مشغول هستند و کسب درآمد می کنند . 

ادامه مطلب...
۱۴ مهر ۹۷ ، ۱۶:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
((حا و سین و یا و نون ))

انشا در مورد ایران کلاس هفتم

انشا ایران


انشا در مورد ایران کلاس هفتم


انشا در مورد ایران کلاس هفتمما مردمان سرزمین ایران اسلامی با شنیدن نام ایران باید به ایرانی بودنمان و گذشته دیرینه و درخشان خود ببالیم . 


سرزمین ایران در گذشته شامل شهرها و کشورهای زیادی بوده است که از سمت شرق از هند و از غرب تا مصر پهناوری ایران ادامه داشته است ولی امروزه آن ها از ایران جدا شده اند که شاید دلیل آن بی فکری و بی کفایتی پادشاهان آن دوره باشد . 

ادامه مطلب...
۱۳ مهر ۹۷ ، ۱۰:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
((حا و سین و یا و نون ))

انشاء درباره ی آسمان شب برای کلاس هفتم کتاب مهارت های نوشتاری

انشا درباره آسمان شب پایه هفتم

انشاء درباره ی آسمان شب برای کلاس هفتم کتاب مهارت های نوشتاری

انشا پایه هفتم با موضوع آسمان شب


آسمان شب با ظاهر شدن ماه و ستارگان نورانی با وجود تاریکی و سیاهی بسیار زیبا و چشم نواز است . 


در شب هایی که ابری نیست وقتی به آسمان نگاه کنیم ، ستاره هایی را می بینیم که نورانی هستند و بعضی از آن ها چشمک می زنند . زیباترین چیزی که در آسمان شب هست همین ستاره های نورانی و زیبا هستند . 


ادامه مطلب...
۱۳ مهر ۹۷ ، ۰۹:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
((حا و سین و یا و نون ))